Apogeum globalnego ocipienia za:

Fakty

Żeby walka z globalnym ocipieniem nie była bezpodstawna, przytoczę kilka faktów z fizyki:

 1. Woda ma dużo większą gęstość od lodu, a więc lód zawsze pływa po wodzie.
 2. Woda pozyskana z roztopionego lodu ma zawsze mniejszą objętość przy tej samej masie, a więc przy stopieniu wszelkich lodowców poziom wód opadnie.
 3. Dwutlenek węgla ma duzo słabszy pływ na globalne ocieplenie niż np. metan czy chociażby para wodna z oceanów.
 4. Europa jest w stanie wyemitować do atmosfery zaledwie 15% ogólnoświatowego CO2, więc ewentualne redukcje emisji o zakładane 20% europejskiego CO2 ma znikomy wpływ na ogólną emisję - ograniczanie emisji nie służy niczemu poza poprawą samopoczucia "ekologów".
 5. Gdybyśmy byli w stanie w znaczący sposób wpływać na temperaturę atmosfery Ziemi, juz dawno skolonizowalibyśmy Marsa.
 6. Rośliny potrzebują CO2 do fotosytezy, a więc więcej CO2 spowoduje ich bujniejszy rozwój czyli potrzeba wtedy mniej nawozów.
 7. W okresie, w którym żyły dinozaury, CO2 było wielokrotnie więcej, a paprotki były wielkości drzew.
 8. Stopienie wszelkich lodowców wielokrotnie się zdarzało w historii i nie spowodowało to większych problemów.
 9. W ciągu samej historii Polski zdarzały się okresy zlodowaceń całego Bałtyku, jak i okresów, w których produkowaliśmy wino z winogron, a nie jak teraz z porzeczek.
 10. Energooszczędna świetlówka kompaktowa, jak każda świetlówka, zawiera w sobie określoną ilość oparów rtęci, która nawet w minimalnych ilościach jest nie obojętna jakimkolwiek organizmom żywym, że już o środowisku nie wspomnę.
 11. Swietłówka, nawet jeśli ma "ciepłą" barwę, i tak daje znacznie okrojone widmo światła w przeciwieństwie do żarówki, która daje widmo niemal identyczne ze słonecznym.
 12. Żarówka LED daje światło białe złożone zaledwie z 2 lub 3 składowych kolorów.
 13. Po rozbiciu energooszczędnej świetlówki trzeba wietrzyć 15 minut przeciętnej wielkości mieszkanie, natomiast zwykła żarówka zawiera trochę argonu, wolframu i stali.
DOTACJE EUROPEJSKIE? Nie potrzebuję pieniędzy zabranych podatnikom